Sunday, 14 December 2008

Синдикалните организации в България

Първо, нека поясня няколко факта и възприятия по отношение на синдикалните организации в тази страна, наречена Република България - гарантираща живота, достойнството и правата на личността според чл.2, ал.2 от Конституцията.

Може би (всъщност абсолютно задължително е!), всеки един гражданин трябва да си зададе въпроса - има ли функциониращи синдикални организации в демократична България?
Колко публични митинги, протести, стачки, мероприятия (в най-всеобхватния смисъл на думата) са организирани до настоящия момент?
Какви са били предварителните цели?
Какви са постигнатите резултати?
Имат ли нещо общо тези две понятия, освен логичната причинно-следствената връзка, която всеки трезвомислещ човек прави при възприемане на думите "цели-резултати".

И най-важното от всичко - кой се облагодетелства? Трудещите се, работодателите или синдикатите, или може би някой друг?!?