Tuesday, 16 March 2010

Какво би ви накарало да не използвате пиратско съдържание?

Аз самият. И дебелината на портфейла ми. Нищо друго. Не е в състояние да ме накара на този етап от развитието на Закона за авторското право и сродните му права (и съответните еквиваленти на този род закони по света), не само, но особено в Република България.

„Всички” в Интернет сме „приятели”. Добрият приятел споделя, когато е замолен и предоставя право на плодоползване за определен или неопределен период.

Или трябва да се забранят всички торент тракери и FTP сървъри (методите и местата за споделяне между приятели), или трябва да отпадне термина „приятел” в Интернет пространството.

No comments:

Post a Comment